Strefa turystyczna

Szlak Konfederatów Barskich

 

 

 

 

 

Mofeta "Tylicz"

 

 

 

 

 

Dawny Tylicz

 

 

 

 

 

 

Ciekawostki tylickie

 

 

 

 

 

Otwarty Szlak Architektury Drewnianej - 2016

Jak co roku, od maja do 30 września 2016 roku, w ramach projektu "Otwarty Szlak Architektury Drewnianej" można zwiedzać wybrane obiekty . Są to zarówno obiekty cerkiewne jak i kościoły, wśród nich także te z listy UNESCO, a także skanseny, kaplice, czy spichlerze

 Wykaz obiektów do zwiedzania :

Banica, cerkiew pw.św.św. Kosmy i Damiana; Bartne, cerkiew greckokatolicka pw.św.św. Kosmy i Damiana - muzeum; Bartne, cerkiew prawosławna pw.św.św. Kosmy i Damiana; Berest, cerkiew pw.św.św. Kosmy i Damiana; Bielanka, cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Najświętszej Marii Panny; Binczarowa, cerkiew pw.św. Dymitra; Bodaki, cerkiew greckokatolicka pw.św. Dymitra; Bodaki, cerkiew prawosławna pw. św. Dymitra; Bogusza, cerkiew pw. św. Dymitra (obecnie kościół rektoralny św. Antoniego Padewskiego); Brunary Wyżne, cerkiew pw.św. Michała Archanioła (UNESCO); Czarna, cerkiew greckokatolicka pw.św. Dymitra; Czyrna, cerkiew greckokatolicka św. Paraskewi; Gładyszów, cerkiew greckokatolicka pw. Wniebowstapienia Pańskiego; Grybów, plebania - muzeum parafialne; Hańczowa, cerkiew prawosławna pw. Opieki Matki Bożej; Kąclowa, kościół pw. św. Wojciecha Biskupa; Konieczna, cerkiew prawosławna pw. św. Bazylego Wielkiego; Królowa Górna, cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy; Krzywa, cerkiew pw. Niepokalanego Poczęcia NMP; Kunkowa, cerkiew prawosławna pw. św. Łukasza Apostoła; Kwiatoń, cerkiew greckokatolicka pw.św. Paraskewy (UNESCO); Leszczyny, cerkiew greckokatolicka św. Łukasza Ewangelisty; Łosie, cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny; Łosie, Zagroda Maziarska; Męcina Wielka, cerkiew pw. św. św. Kosmy i Damiana; Muszynka, cerkiew pw.św. Jana Ewangelisty; Mochnaczka Niżna, cerkiew pw. św. Michała Archanioła; Nowica, cerkiew greckokatolicka pw.św. Paraskewy; Owczary, cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Bogurodzicy NMP (UNESCO); Piorunka, cerkiew pw. św. św. Kosmy i Damiana; Polany, cerkiew pw. św. Michała Archanioła; Przysłup, cerkiew greckokatolicka św. Michała Archanioła; Ptaszkowa, kościół pw. Wszystkich Świętych; Ropa, kościół pw.św. Michała Archanioła; Ropica Górna, cerkiew greckokatolicka pw.św. Michała Archanioła; Sękowa, kościół pw.św.św. Apostołów Filipa i Jakuba (UNESCO); Skwirtne, cerkiew pw.św.św. Kosmy i Damiana; Szymbark-Doliny, cerkiew pw. Narodzenia NMP; Szymbark, Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa; Szymbark, kościół pw. św. Wojciecha Biskupa; Śnietnica, cerkiew pw. św. Dymitra; Tylicz, cerkiew greckokatolicka pw.św.św. Kosmy i Damiana; Tylicz, kościół pw.św.św. Apostołów Piotra i Pawła; Uście Gorlickie, cerkiew pw.św. Paraskewy; Wołowiec, cerkiew prawosławna pw. Opieki Matki Bożej; Wysowa Zdrój, cerkiew pw.św. Michała Archanioła; Wysowa Zdrój, kościół pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej; Zdynia, cerkiew pw. Opieki Matki Bożej. Wykaz obiektów do zwiedzania znajdujących się na Pogórzu: Binarowa, kościół pw.św. Michała Archanioła (UNESCO); Ciężkowice, zabudowa; Czermna, kościół pw.św. Marcina; Libusza, kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny - niestety spłonął w lutym 2016 roku; Moszczenica, kaplica pw. Chrystusa w Ciemnicy; Polna, kościół pw. św. Andrzeja; Szalowa, kościół pw.św. Michała Archanioła; Skrzyszów, Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa; Stróże, skansen pszczelarski; Tarnów, Kościół Matki Bożej Szkaplerznej „Na Burku”; Tarnów, Kościół Trójcy Przenajświętszej „Na Terlikówce”; Rożnowice, kościół pw. św. Andrzeja Apostoła; Rzepiennik Biskupi, kościół pw. św. Jana Chrzciciela; Ryglice, spichlerz dworski; Wilczyska, kościół pw. Stanisława Biskupa i Męczennika; Zawada, kościół pw.św. Marcina Biskupa.

Godziny otwarcia obiektów: Czwartek: 9:00-18:00 Piątek: 9:00-18:00 Sobota: 9:00-18:00 Niedziela: 12:00-17:00 /Przerwa w godz.13:00-13:30, z wyjątkiem niedzieli/

Andrzejówka, cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy; Brzozowa, kościół pw. św. Mikołaja Biskupa; Dubne, cerkiew pw.św. Michała Archanioła; Gromnik, kościół pw. Marcina Biskupa; Jastrzębik, cerkiew pw. św. Łukasza Ewangelisty; Krynica-Słotwiny, cerkiew pw. Opieki Najświętszej Marii Panny; Krynica Zdrój, kościół Przemienienia Pańskiego i Matki Boskiej Częstochowskiej; Krynica Zdrój, willa "Romanówka" - Muzeum Nikifora w Krynicy; Krynica Zdrój, obiekty uzdrowiskowe w Krynicy; Krynica Zdrój, kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Krynicy; Leluchów, cerkiew pw.św. Dymitra; Milik, cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana; Muszyna, zabudowa; Nowy Sącz, Sądecki Park Etnograficzny; Nowy Sącz, Kościół pw. Św. Rocha; Nowy Sącz, Kościół pw. Św. Heleny w Nowym Sączu; Powroźnik, cerkiew pw.św. Jakuba Młodszego Apostoła (UNESCO); Siemiechów, kościół pw. MB Gromnicznej; Szczawnik, cerkiew pw. św. Dymitra; Wierchomla Wielka, cerkiew pw.św. Michała Archanioła; Wojkowa, cerkiew greckokatolicka św. św. Kosmy i Damiana; Wojnicz, kościół pw. św. Leonarda; Zakliczyn, zabudowa; Złockie, cerkiew greckokatolicka pw.św. Dymitra.

 

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza Na Rakowsku

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza Na Rakowsku, ma na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży walorów przyrodniczych okolic Tylicza, sposobów zrównoważonego gospodarowania zasobami przyrody oraz umożliwienie praktycznego włączenia się w ochronę środowiska przyrodniczego.

Ścieżka ta jest początkiem kompleksowego zagospodarowania lasów otuliny uzdrowiska Krynica Zdrój, prowadzonego przez Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy, mającego na celu połączenie funkcji ochronnych, przyrodniczych i produkcyjnych lasu z funkcją społeczną - udostępniania środowiska przyrodniczego dla ruchu turystycznego oraz edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza Na Rakowsku zaczyna się przy źródełku (obiekt 1) położonym ok. 2 km od Rynku w Tyliczu w kierunku Powroźnika, obok Zakładu Produkcji Wód Mineralnych „Mul-ti Vita". Przy tym źródełku znajduje się tablica z planem całej ścieżki i miejscami kolejnych obiektów oznaczonych na mapie, oraz w terenie cyframi arabskimi. Wzdłuż ścieżki w miejscach zmiany kierunku przebiegu trasy rozstawione są tabliczki ze strzałką wskazującą kierunek dalszej drogi.

Ścieżka edukacyjna przebiega przez lasy Leśnictwa Tylicz, Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy, który jest jednocześnie jej wykonawcą. Cały teren LZD Krynica leży w obrębie lub otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Lasy Beskidów charakteryzują się dużą różnorodnością świata roślinnego i zwierzęcego. Występuje tu wiele gatunków chronionych roślin i zwierząt. Rejon Tylicza położony jest na pograniczu Beskidu Niskiego na wschodzie i Wysokiego na zachodzie. Od południa ograniczony jest europejskim działem wodnym wzdłuż granicy państwowej ze Słowacją. Beskid Sądecki, Góry Czerchowskie oraz Beskid Niski stykają się ze sobą w Kotlinie Tylickiej w centrum miasteczka, u ujścia Potoku Mochnaczki do Muszynki.

Najliczniej ilościowo i powierzchniowo reprezentowanym zbiorowiskiem leśnym są żyzne buczyny zaliczane do zespołu Dentario glandulosae - Fagetum. Zbiorowiska leśne zajmują ok. 60% powierzchni; z uwagi na żyzność siedliska mają bardzo zróżnicowany skład gatunkowy.

W ślad za bogactwem świata roślinnego idzie także różnorodność świata zwierząt. Pospolicie występują tu ssaki: jeleń europejski (Cervus elaphus), sarna (Capreolus capreolus), dzik (Sus scrofa), lis (Vulpes vulpes), wiewiórka (Sciurus vulgaris), kuna leśna i domowa (Martes martes i Mfoina) i inne. Z rzadkich ssaków można tutaj spotkać zachodzącego ze Słowacji niedźwiedzia brunatnego (Ursus ar etos), osiadłego wilka (Canis lupus) i rysia (Lynx lynx), bardzo rzadkiego żbika (Felis silve-stris), ostatnio także po przeprowadzonej przez leśników Leśnego Zakładu Doświadczalnego, udanej reintrodukcji bobra (Castorfiber).


Żyją tutaj prawie wszystkie gatunki rodzimych ptaków. Gniazdują tu bardzo rzadkie gatunki objęte ochroną ścisłą miejsc gniazdowania (w strefie o promieniu 500 m od gniazda obowiązuje zakaz wstępu), takie jak: orzeł przedni (Aąuila chrysaetos), orlik krzykliwy (Aąuila pomarina), bocian czarny (Ciconia nigrd), puchacz (Bubo hubo). Nad strumieniami można spotkać zimorodka (Alcedo atthis), pluszcza (Cinclus cinclus), a w lesie dość pospolitego kuraka -jarząbka (Tetrastes bonasia). Płazy reprezentowane są przez: kumaka górskieg (Bombina veriegata), salamandrę plamistą (Salamandra salamandra), traszki (Triturus), żaby (Rana).

Żyją tu wszystkie polskie gady oprócz żółwia błotnego, można spotkać nawet węża Eskulapa (Elaphe longissimd) i gniewosza plamistego (Coronella austriaca). Dość pospolita jest żmija zygzakowata (Vipera berus) niekiedy bez charakterystycznego zygzaka na grzbiecie - w odmianie całkowicie czarnej.

Bardzo ciekawy jest świat owadów reprezentowany przez gatunki rodzime a także obce, zalatujące przez lokalne obniżenia (przełęcz Tylicka) z cieplejszych terenów po południowej stronie Karpat. Przykładem może być bardzo rzadka kózka - nadobnica alpejska (Rosalia alpina).

Tylicz położony jest w gminie uzdrowiskowej Krynica-Zdrój, na pograniczu Beskidu Sądeckiego i Beskidu Niskiego. Miejscowość ma dobre warunki komunikacyjne. Przez Tylicz przebiega droga asfaltowa: granica państwa - Krzyżówka, dalej rozdzielająca się na Nowy Sącz i Grybów. Jest to stary szlak handlowy w kierunku Bardejova i dalej na Węgry. Tylicz ma połączenie drogami asfaltowymi z Krynicą i Muszyną (przez Powroźnik).

Wody mineralne typu szczawa występujące w rejonie Tylicza były od setek lat znane miejscowej ludności. Dopiero w roku 1836 Ludwik Zejszner w pracy „O wodach kwaśnych czyli szczawach w Karpatach" umiejscowił w Tyliczu i opisał kilka źródeł szczaw (jednym z nich było źródło Zdroju „Głównego").

JANUSZ CISEK, EWA URBAN, KRZYSZTOF URBAN

Mofeta Tylicz

Można w tym wypadku mówić o ciekawej osobliwości przyrodniczej - w Tyliczu została odkryta największa mofeta w Karpatach. W związku z prowadzonymi pracami nad zagospodarowaniem "Mofety Tylicz" znajdującej się w osadzie turystycznej

Muzeum Dziejów Tylicza

W muzeum znajduje się mnóstwo ciekawych eksponatów historycznych związanych lub powiązanych z Tyliczem, z jego mieszkańcami, z dawnym rzemiosłem i cechami Tylicza, są też stare zdjęcia, stroje, instrumenty muzyczne i co najważniejsze stare dokumenty upamiętniające 650-cio letnią historie Tylicza i jego mieszkańców.

 

Szlak Konfederatów Barskich

Zapraszamy Państwa do wspaniałej podróży w czasy Konfederacji Barskiej. Wędrując po malowniczej Gminie Krynicy - Zdroju, napotkacie tablice upamiętniające wydarzenia, które miały tu miejsce.

 

Copyright © 2022 - Odkryj Tylicz
CMS SIRADJE
Korzystając z tej strony, musisz zaakceptować korzystanie z plików cookie do analizy, dostosowanych treści i reklam.  Akceptuj