Miejsca pobytu Konfederatów Barskich w okolicach Tylicza

Obozy Konfederatów Barskich w okolicach Tylicza

 
 

Dzięki pozyskanym mapom pułkownika von Miega  z  Wiedeńskiego Archiwum Wojennego
(Kriegsarchiv)  z 1779 roku , możemy przedstawić  obozy , szańce konfederackie w okolicach Tylicza.

Szaniec  Konfederatów Barskich na górze Jawor nad Wysową.

 

 

 

Pozostałości  obozu i szańca  nad Wysową – zlokalizowane pod szczytem góry
Jawor 777 npm,  – po wygranej bitwie Rosjanie przez dwa
dni niszczyli obóz, usuwając drewniane basteje i niwelując ziemne okopy oraz
wyrównując teren obozu. Pierwszy lokalizacji obozu dokonał Tadeusz Nowalnicki
na wzgórzu 722 npm (niestety nie odnalazł tam żadnych śladów bytności
konfederatów na tym wzgórzu ),
Drugiej lokalizacji obozu dokonał Maciej Śliwa w 2002 roku określając go na kulminacji
grzbietu góry bez nazwy na wysokości 667 npm łączącym się i leżącym na
północnym stoku góry Jawor (w trakcie lokalizacji i poszukiwań odnalazł wiele
ołowianych kul muszkietowych). Najprawdopodobniej był szaniec i obóz  blisko siebie .
Być może obóz znajdował się w miejscu gdzie znajduje się krzyż postawiony przez Pana Śliwę Macieja , lub jest to miejsce bitwy (duża ilość artefaktów) ,
a Szaniec znajduje się blisko szczytu ok. 50  metrów (jak na mapie i zdjęciach) , idąc od szczytu w kierunku kaplicy.


 
 
 
Pozostałości po Konfederatach pod Lackową.


Ruiny warownego obozu w Izbach – obóz wykonany wczesną wiosną 1769
   roku na zboczu izbiańskiej góry zwanej później Baszta na zboczu Lackowej, pod
   granicą ze Słowacją na starym szlaku handlowym prowadzącym z Grybowa przez
   Izby do Preszowa przez przełęcz Beskid i kontrolujący to przejście. Obóz
   wykonany w kształcie nieregularnego rombu ze wszystkich stron otoczonego
   okopem, a od strony Izb obronnym szańcem z basteliami. Wyposażony był w
   kamienną basztę obserwacyjną (od niej nazwa wzgórza) oraz kamienne budynki
   najprawdopodobniej, kuźnię, pomieszczenia dowództwa, koszary, kuchnię
   obozową oraz studnię – baszta i inne budynki po upadku powstania zostały
   zburzone, a kamienie wykorzystano do budowy plebani w Izbach na przełomie XIX
   i XX wieku. Natomiast okopy, bastiony i pozostałe umocnienia ziemne wyrównano
   spychaczem w roku 1985 w celu powiększenia pastwiska POHZ w Izbach.

 


 

 

 

Rezerwat "Okopy Konfederatów Barskich" nad Muszynką


Okopy konfederackie, warowny obóz nad Muszynką – wykonany wczesną
   wiosną 1769 roku na grzbiecie góry Jawor nad starym szlakiem handlowym
   prowadzącym przez przełęcz Tylicką i kontrolujący to przejście. Obóz będący
   najważniejszym obozem konfederackim na Sądecczyźnie,  przez pewien okres
   był centralnym ośrodkiem administracyjno – gospodarczym konfederacji, aż do
   czasu utworzenia Generalności (powierzchnia obozu wynosi około 8 400 m2)

 


 

 

 

Okopy graniczne nad Wojkową – centralnym miejscem okopów nad Wojkową
   jest stare przejście graniczne z Wojkowej do Malcowa i Lenartowa , wykonane
   prawdopodobnie wiosną 1769 roku przez wojska austriackie w celu zablokowania
   samowolnego przechodzenia konfederatów na drugą stronę granicy, oraz
   ewentualnego zastąpienia drogi wojskom rosyjskim ścigającym konfederatów oraz
   obrony swej granicy – w tym przypadku obrony przełęczy i szlaku z Wojkowej w
   kierunku Malcowa, Snakowa i Hrabskiego – długość okopów 1120 m.


Janusz Kieblesz
Jan Boligłowa

Mofeta Tylicz

Można w tym wypadku mówić o ciekawej osobliwości przyrodniczej - w Tyliczu została odkryta największa mofeta w Karpatach. W związku z prowadzonymi pracami nad zagospodarowaniem "Mofety Tylicz" znajdującej się w osadzie turystycznej

Muzeum Dziejów Tylicza

W muzeum znajduje się mnóstwo ciekawych eksponatów historycznych związanych lub powiązanych z Tyliczem, z jego mieszkańcami, z dawnym rzemiosłem i cechami Tylicza, są też stare zdjęcia, stroje, instrumenty muzyczne i co najważniejsze stare dokumenty upamiętniające 650-cio letnią historie Tylicza i jego mieszkańców.

 

Szlak Konfederatów Barskich

Zapraszamy Państwa do wspaniałej podróży w czasy Konfederacji Barskiej. Wędrując po malowniczej Gminie Krynicy - Zdroju, napotkacie tablice upamiętniające wydarzenia, które miały tu miejsce.

 

Copyright © 2024 - Odkryj Tylicz
CMS SIRADJE
Korzystając z tej strony, musisz zaakceptować korzystanie z plików cookie do analizy, dostosowanych treści i reklam.  Akceptuj