Ptaki okolic Bradowca

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-EDUKACYJNA "PTAKI OKOLIC BRADOWCA"

 

    Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna "Ptaki okolic Bradowca" zaprasza na spacer po zboczu Bradowca – wzniesienia wschodniej części Pasma Jaworzyny Krynickiej sięgającego 770 m n.p.m., górującego malowniczo nad Tyliczem. Będzie to ciekawy spacer ornitologiczny, podczas którego poznamy gatunki panujących w okolicy ptaków (inaczej awifaunę) i najciekawsze aspekty związane z ich biologią i ochroną.

 

    Każdy z 7 przystanków, pozwoli nam poznać ptaki leśne, ptaki terenów otwartych, ptaki związane z zamierającymi i martwymi drzewami i wreszcie ptaki nadrzeczne. Przez cały rok można tu obserwować sikory – sosnówki, bogatki i modraszki, a także raniuszki, czyże i krzyżodzioby świerkowe. Wiosną i latem w koronach drzew i gałęziach krzewów gorączkowo krzątają się zięby, pierwiosnki czy kapturki. Natomiast na tle nieba najłatwiej dostrzec szybujące myszołowy i kruki. Przy odrobinie szczęścia uda się spotkać również gatunki rzadsze, wymagające obecności dobrze zachowanych specyficznych siedlisk – np. polującego orła przedniego lub derkacza ukrywającego się pośród traw górskich łąk i pastwisk. 

    Obserwując ptaki, będziemy jednocześnie poznawać różne aspekty ich życia (biologii). Dzięki tej wiedzy obraz górskiej awifauny stanie się pełniejszy i łatwiej będzie zrozumieć, dlaczego jest ona tak cenna oraz co jej zagraża i dlaczego trzeba ją chronić. 

    

    Nasza wyprawa wiedzie leśnymi ścieżkami Beskidu Sądeckiego, którego niemal cały obszar objęty jest ochroną w ramach Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000 Ostoja Popradzka. Ochronie podlegają tu niezwykle cenne zasoby przyrodnicze. Równie ważne są walory krajobrazowe i dziedzictwo kulturowe. Warto o tym pamiętać podczas górskich wycieczek i z szacunkiem oraz troską traktować tutejsze szlaki i żyjące w ich otoczeniu rośliny i zwierzęta. 

    

Przystanki ścieżki:

1. Ptaki okolic Bradowca

2. Ptaki karpackich lasów

3. Ptaki terenów otwartych

4. Ptaki w piętrach lasu

5. Rok w życiu ptaka

6. Martwe drzewa w lesie

7. Ptaki nad rzeką

    Edukacyjną ścieżkę przyrodniczą „Ptaki okolic Bradowca” przygotowało Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków we współpracy z Leśnym Zakładem Doświadczalnym w Krynicy-Zdroju. Ścieżka wykonana została w ramach projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Długość trasy: 3,7 km

Czas przejścia: około 3 godz.

Różnica wysokości: ok. 190 m (540–730 m n.p.m.)

Trudność: trasa o średnim stopniu trudności.

    Pierwszy przystanek znajduje się niedaleko ulicy Wolności, która biegnie na południe od centrum Tylicza, wzdłuż rzeki Muszynki i przechodzi obok słynnej Mofety w Tyliczu. Aby dotrzeć do niego musimy minąć jeszcze Stację Narciarską Tylicz. Lokalizacja została zaznaczona na mapie.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz przewodnik po ścieżce

"Ptaki okolica Bradowca".

Mofeta Tylicz

Można w tym wypadku mówić o ciekawej osobliwości przyrodniczej - w Tyliczu została odkryta największa mofeta w Karpatach. W związku z prowadzonymi pracami nad zagospodarowaniem "Mofety Tylicz" znajdującej się w osadzie turystycznej

Muzeum Dziejów Tylicza

W muzeum znajduje się mnóstwo ciekawych eksponatów historycznych związanych lub powiązanych z Tyliczem, z jego mieszkańcami, z dawnym rzemiosłem i cechami Tylicza, są też stare zdjęcia, stroje, instrumenty muzyczne i co najważniejsze stare dokumenty upamiętniające 650-cio letnią historie Tylicza i jego mieszkańców.

 

Szlak Konfederatów Barskich

Zapraszamy Państwa do wspaniałej podróży w czasy Konfederacji Barskiej. Wędrując po malowniczej Gminie Krynicy - Zdroju, napotkacie tablice upamiętniające wydarzenia, które miały tu miejsce.

 

Copyright © 2022 - Odkryj Tylicz
CMS SIRADJE
Korzystając z tej strony, musisz zaakceptować korzystanie z plików cookie do analizy, dostosowanych treści i reklam.  Akceptuj